بکندباز

تابع ‎tanh()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه تانژانت هایپربولیک x.

/* tanh example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* tanh, log */

int main ()
{
double param, result;
param = log(2.0);
result = tanh (param);
printf ("The hyperbolic tangent of %f is %f.n", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک زاویه هایپربولیک.

مقدار خروجی

تانژانت هایپربولیک x.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*