بکندباز

تابع ‎flush()‎‎ در PHP

مثال

چاپ یک متن در مرورگر قبل از اینکه اجرای اسکریپت تمام شود:

<?php
// Some browsers will not display the content if it is too short
// We use str_pad()‎ to make the output long enough
echo str_pad("Hello  World!", 4096);

// Use ‎flush()‎‎ to send the string to the browser
‎flush()‎‎;

// Display the rest of the content three seconds later
sleep(3);
echo "<br>";
echo "Hello World!";
?>

توضیحات

تابع ‎flush()‎‎ از سرور درخواست می کند که اطلاعاتی که هم اکنون به صورت بافر شده دارد را به مرورگر ارسال کند. البته ممکن است تنظیمات سرور همیشه این اجازه را ندهد.

سینتکس

‎flush()‎‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*