بکندباز

تابع ‎flush()‎ در PHP

مثال

چاپ یک متن در مرورگر قبل از اینکه اجرای اسکریپت تمام شود:

<?php
// Some browsers will not display the content if it is too short
// We use str_pad() to make the output long enough
echo str_pad("Hello  World!", 4096);

// Use ‎flush()‎ to send the string to the browser
‎flush()‎;

// Display the rest of the content three seconds later
sleep(3);
echo "<br>";
echo "Hello World!";
?>

توضیحات

تابع ‎flush()‎ از سرور درخواست می کند که اطلاعاتی که هم اکنون به صورت بافر شده دارد را به مرورگر ارسال کند. البته ممکن است تنظیمات سرور همیشه این اجازه را ندهد.

سینتکس

‎flush()‎;

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ