بکندباز

ثابت tau در پایتون

مثال

چاپ مقدار tau:

# Import math Library
import math 

# Print the value of tau
print (math.tau)

توضیحات

ثابت math.tau مقدار tau را در خروجی برمیگرداند که برابر است با 6.283185307179586.

مقدار Tau برابر است با دوبرابر عدد پی یا 2π.

نکته: در ریاضیات tau با علامت τ نشان داده می شود.

سینتکس

math.tau

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقدار float برابر با 6.283185307179586
ورژن پایتون: 3.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*