بکندباز

تفاوت آرایه و لیست در c++ و نحوه چاپ عناصر هر کدام

در C ++، آرایه‌ها و لیست‌ها دو نوع داده‌ساختاری مختلف هستند.

آرایه‌ها، داده‌ساختاری هستند که در آن داده‌ها به صورت متوالی در حافظه قرار می‌گیرند و به آن‌ها با استفاده از شاخص یا اندیس دسترسی داریم. در آرایه‌ها، اندازه ثابت است و نمی‌توان آن را در زمان اجرا تغییر داد.

برای مثال، برای تعریف یک آرایه ساده در C ++ می‌توان به شکل زیر عمل کرد:

int myArray[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

و برای چاپ عناصر آرایه نیز می‌توان از حلقه for استفاده کرد:

for(int i = 0; i < 5; i++) {
  cout << myArray[i] << " ";
}

لیست‌ها به عنوان یک داده‌ساختار پویا در C ++ شناخته می‌شوند. لیست‌ها در حافظه به صورت پراکنده قرار می‌گیرند و هر عنصر دارای یک پیوند به عنصر بعدی و قبلی خود است. این بدین معنی است که در لیست‌ها می‌توان عناصر را به طور پویا در زمان اجرا اضافه یا حذف کرد.

برای مثال، برای تعریف یک لیست ساده در C ++ می‌توان به شکل زیر عمل کرد:

#include <list>
using namespace std;

list<int> myList = {1, 2, 3, 4, 5};

و برای چاپ عناصر لیست نیز می‌توان از حلقه for-each استفاده کرد:

for(int element : myList) {
  cout << element << " ";
}

در کل، آرایه‌ها و لیست‌ها در C ++ به صورت متفاوتی عمل می‌کنند و باید بر اساس نیاز‌های خاص برنامه از آن‌ها استفاده شود.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*