بکندباز

تفاوت slice و substring در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت، تفاوت بین slice و substring در استفاده از پارامترها و نحوه عملکرد آنها است.

 1. slice:

  • پارامترها: شروع و پایان (اختیاری)
  • عملکرد: با استفاده از شروع و پایان مشخص شده، یک بخش از رشته را برمی‌گرداند. شروع و پایان می‌توانند مثبت یا منفی باشند. اگر شروع و پایان مثبت باشند، بخش مشخص شده از رشته را برمی‌گرداند. اگر شروع و پایان منفی باشند، بخش مشخص شده از رشته را از انتها به عقب برمی‌گرداند.
  • مثال:
   let str = "Hello, World!";
   let slicedStr = str.slice(7, 12);
   console.log(slicedStr); // Output: World
 2. substring:

  • پارامترها: شروع و پایان (اختیاری)
  • عملکرد: با استفاده از شروع و پایان مشخص شده، یک بخش از رشته را برمی‌گرداند. شروع و پایان باید مثبت باشند. اگر شروع بزرگتر از پایان باشد، خودکار جابه‌جا می‌شوند.
  • مثال:
   let str = "Hello, World!";
   let substringStr = str.substring(7, 12);
   console.log(substringStr); // Output: World

به طور کلی، تفاوت اصلی بین slice و substring در این است که slice می‌تواند اعداد منفی را برای شروع و پایان استفاده کند و بخش مشخص شده را از ابتدا یا انتها برمی‌گرداند، در حالی که substring تنها اعداد مثبت را برای شروع و پایان استفاده می‌کند و بخش مشخص شده را از ابتدا به انتها برمی‌گرداند.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*