بکندباز

تفاوت بین reshape و resize در numpy چیست؟

هر دو متد numpy.reshape()‎ و numpy.resize()‎ برای تغییر اندازه آرایه NumPy استفاده می شوند. تفاوت بین آنها این است که reshape()‎ آرایه اصلی را تغییر نمی دهد، بلکه فقط آرایه تغییر یافته را برمی گرداند، در حالی که متد resize()‎ چیزی را بر نمی گرداند و مستقیماً آرایه اصلی را تغییر می دهد.

مثالی از نحوه استفاده از reshape()‎ در numpy:

import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(arr.reshape(2, 3))

 

خروجی:

[[1 2 3]

[4 5 6]]

مثالی از نحوه استفاده از resize()‎ در numpy:

import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(arr.resize(2, 3))

خروجی:

None

برخلاف reshape()‎ ،متد resize()‎ به جای برگرداندن یک آرایه جدید با شکل تغییر یافته، خود آرایه را اصلاح می کند. در این مثال، اندازه آرایه اصلی به شکل (2، 3) تغییر می کند.

 

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*