بکندباز

بررسی وجود یا عدم وجود یک کلمه در یک متن در php

برای اینکار از تابع strpos استفاده می کنیم. این تابع اگر کلمه ای در متن وجود داشته باشد، شماره ایندکس آن را در خروجی باز میگرداند.

برای اینکه بدانیم کلمه php در متن زیر وجود دارد یا نه، به این شکل عمل می کنیم:

$text = 'I love php';
if (strpos($text , 'php') !== false){
   echo 'true';
}

توجه داشته باشید که دستور شرطی دقیقاً باید به این شکل نوشته شود. مثلاً کد زیر اشتباه است. چرا که اگر کلمه ای که به دنبال آن می گردیم دقیقاً در ابتدای متن باشد، strpos آن را پیدا می کند ولی عدد صفر را به عنوان ایندکس اول آن کلمه به خروجی می فرستند. و عدد صفر در جملات شرطی یعنی صحیح نبودن شرط.

$text = 'I love php';
if (strpos($text , 'php')){
   echo 'true';
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*