بکندباز

تفاوت حلقه ی while با do…while در php

حلقه while تا زمانی که یک شرط مشخص صحیح باشد، دستورات درون حلقه را اجرا می کند:

$x = 1;
while( $x < 10 ) {
  echo $x;
  $x++;
}
خروجی :
123456789

حلقه ی do…while نیز به همین شکل عمل می کند با این تفاوت که اول یکبار دستورات درون حلقه را اجرا می کند و سپس شرط را چک می کند و در ادامه تا زمانی که شرط صحیح باشد، دستورات را اجرا می کند:

$x = 1;
do {
  echo $x;
  $x++;
} while( $x < 10 );
خروجی:
123456789

در نتیجه، دستورات حلقه ی while صرف نظر از شرط حلقه، حداقل حتماً یکبار اجرا خواهند شد. در مثال زیر شرط هیچ گاه صحیح نیست، اما دستورات یکبار اجرا خواهند شد:

$x = 1;
do {
  echo $x;
  $x++;
} while( $x < 0 );
خروجی:
1
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

  مهران پاسخ

  عال قربان ممنونم