مبانی برنامه نویسی

دستورات شرطی در برنامه نویسی

در برنامه‌نویسی، دستور شرطی یک ساختار کنترلی است که به برنامه این امکان را می‌دهد که بر اساس شرایط مشخصی عملیات مختلفی را انجام دهد. با استفاده از دستورات شرطی، می‌توان برنامه را به گونه‌ای طراحی کرد که در واکنش […]

متغیرها در برنامه‌نویسی

در برنامه‌نویسی، متغیر نماینده‌ای از یک مقدار داده است که در حافظه‌ی کامپیوتر ذخیره می‌شود و می‌توانید به مقدار آن دسترسی داشته باشید یا مقدار آن را تغییر دهید. متغیرها در برنامه‌نویسی برای ذخیره و مدیریت داده‌ها و اطلاعات مورد […]