بکندباز

متغیرها در برنامه‌نویسی

در برنامه‌نویسی، متغیر نماینده‌ای از یک مقدار داده است که در حافظه‌ی کامپیوتر ذخیره می‌شود و می‌توانید به مقدار آن دسترسی داشته باشید یا مقدار آن را تغییر دهید. متغیرها در برنامه‌نویسی برای ذخیره و مدیریت داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌های اصلی متغیرها عبارتند از:

  1. نام: متغیرها باید یک نام داشته باشند تا بتوانیم با استفاده از نام آن‌ها به آن‌ها رجوع کنیم. این نام قوانین خاص خود را دارد. شامل حروف، اعداد و (_) است و معمولاً به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. مثال: age, my_variable, counter.
  2. نوع داده: هر متغیر دارای نوع داده‌ای خاصی است. نوع داده مشخص می‌کند که چه نوع اطلاعاتی درون متغیر ذخیره می‌شود. مثال: اعداد صحیح (integer)، اعشاری (float)، متن (string)، دودویی (boolean)، و غیره.
  3. مقدار: هر متغیر مقداری دارد که در واقع همان داده‌ای است که در آن ذخیره شده است. این مقدار می تواند در طول برنامه تغییر کند. همچنین می توانیم در ابتدا متغیر هایی بدون مقدار بسازیم و در طول برنامه، مقداری را درون آنها ذخیره کنیم.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*