بکندباز

رسم دایره در پایتون

برای رسم دایره در پایتون شما می‌توانید از کتابخانه‌ی turtle استفاده کنید. این کتابخانه برای رسم اشکال هندسی ساده و ایجاد تصاویر به کار می‌رود. برای رسم دایره با استفاده از این کتابخانه، می‌توانید این کد را در پایتون اجرا کنید:

import turtle

# ایجاد یک شیء Turtle
t = turtle.Turtle()‎

# رسم دایره
t.circle(50)

# نگه داشتن پنجره باز تا کاربر آن را ببندد
turtle.done()‎

در این کد، ابتدا یک شیء Turtle ایجاد شده و سپس با استفاده از دستور circle دایره‌ای با شعاع ۵۰ رسم شده است. در نهایت با استفاده از turtle.done()‎ پنجره‌ای که شکل را نشان می‌دهد باز خواهد ماند تا کاربر آن را ببندد.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    متین پاسخ

    برای من کار نمیکنه