بکندباز

رسم مثلث در پایتون

شما می‌توانید با استفاده از کتابخانه‌ی turtle در پایتون یک مثلث رسم کنید. در زیر یک نمونه کد برای این کار آورده شده است:

import turtle

# تابعی برای رسم مثلث
def draw_triangle(side_length):
    for _ in range(3):
        turtle.forward(side_length)
        turtle.left(120)

# طول هر ضلع مثلث
side_length = 100

# شروع ترسیم مثلث
draw_triangle(side_length)

# نمایش پنجره‌ی گرافیکی
turtle.done()‎

در این کد، draw_triangle یک تابع است که یک مثلث با طول ضلع مشخص را رسم می‌کند. سپس با فراخوانی این تابع با طول ضلع مورد نظر، یک مثلث رسم می‌شود. نهایتاً با فراخوانی turtle.done()‎، پنجره‌ای که شامل مثلث است نمایش داده می‌شود.

شما می‌توانید طول ضلع مثلث را با تغییر مقدار side_length به مقدار دلخواه خود تغییر دهید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*