بکندباز

چگونه دو آرایه numpy را با هم ترکیب کنیم؟

برای اتصال دو آرایه numpy می‌توان از تابع numpy.concatenate()‎ استفاده کرد. این تابع دو یا چند آرایه را به هم متصل می‌کند و یک آرایه جدید ایجاد می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید دو آرایه numpy به نام های arr1 و arr2 داریم و می‌خواهیم آن‌ها را به هم متصل کنیم:

import numpy as np

arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])

result = np.concatenate((arr1, arr2))

print(result)  # [1 2 3 4 5 6]

در این مثال، با استفاده از تابع np.concatenate()‎، دو آرایه arr1 و arr2 به هم متصل شده و در متغیر result قرار داده شده‌اند.

در صورتی که دو آرایه با ابعاد مختلف داشته باشید، باید به اندازه مناسب تغییر اندازه دهید یا از توابع دیگری مانند numpy.vstack()‎ و numpy.hstack()‎ استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*