بکندباز

چگونه دو آرایه numpy را با هم ترکیب کنیم؟

برای اتصال دو آرایه numpy می‌توان از تابع numpy.concatenate() استفاده کرد. این تابع دو یا چند آرایه را به هم متصل می‌کند و یک آرایه جدید ایجاد می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید دو آرایه numpy به نام های arr1 و arr2 داریم و می‌خواهیم آن‌ها را به هم متصل کنیم:

import numpy as np

arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])

result = np.concatenate((arr1, arr2))

print(result)  # [1 2 3 4 5 6]

در این مثال، با استفاده از تابع np.concatenate()، دو آرایه arr1 و arr2 به هم متصل شده و در متغیر result قرار داده شده‌اند.

در صورتی که دو آرایه با ابعاد مختلف داشته باشید، باید به اندازه مناسب تغییر اندازه دهید یا از توابع دیگری مانند numpy.vstack() و numpy.hstack() استفاده کنید.

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*