بکندباز

چگونه یک آرایه در numpy ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک آرایه (array) در numpy، ابتدا باید numpy را با استفاده از دستور import فراخوانی کنید، سپس از تابع numpy.array()‎ برای ساختن آرایه استفاده کنید. می‌توانید مقادیر آرایه را به صورت لیست یا توپل وارد کنید.

برای مثال، یک آرایه دو بعدی با 3 سطر و 4 ستون، با مقادیر صفر در همه جا می‌توان به صورت زیر ایجاد کرد:

import numpy as np

my_array = np.array([[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]])

همچنین، می‌توانید از توابع دیگری نیز مانند numpy.zeros()‎ برای ایجاد آرایه با مقادیر صفر و numpy.ones()‎ برای ایجاد آرایه با مقادیر یک استفاده کنید.

import numpy as np

my_zeros_array = np.zeros((3, 4))
my_ones_array = np.ones((3, 4))

همچنین می‌توانید از numpy.arange()‎ برای ایجاد آرایه‌هایی که به ترتیب یکدیگر دارای اعداد متوالی هستند استفاده کنید.

import numpy as np

my_range_array = np.arange(10)  # یک آرایه یک بعدی از 0 تا 9 را ایجاد می‌کند

 

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*