بکندباز

متد getBytes()‎ در جاوا

متد getBytes()‎ رشته را به دنباله ای از بایت ها رمزگذاری می کند و آن را در یک آرایه بایت ذخیره می کند.

سینتکس متد getBytes()‎ عبارت است از:

string.getBytes()‎
string.getBytes(Charset charset)
string.getBytes(String charsetName)

در اینجا، string یک شیء از کلاس Stringاست.

متد getBytes()‎ یک آرایه بایتی را برمی گرداند.


1. getBytes()‎ بدون هیچ پارامتر

اگر هیچ پارامتری را ارسال نکنید، getBytes()‎رشته را با استفاده از charset پیش فرض پلتفرم رمزگذاری می کند.

توجه: در برنامه فوق، java.nio.charset.Charset را برای استفاده از CharSet وارد کرده ایم . و کلاس Arrays را وارد کرده ایم تا آرایه بایت را به شکل قابل خواندن چاپ کند.


3. getBytes()‎ با پارامتر String

همچنین می توانیم نوع رمزگذاری برای getBytes()‎ را مستقیماً از طریق رشته ها مشخص کنیم. وقتی از متد getBytes()‎ با این روش استفاده می کنیم، باید کد را در داخل بلوک try…catch قرار دهیم. چرا که در غیر اینصورت، در صورتی که کد رشته مورد نظر اشتباه باشد، برنامه خطایی در خروجی ارسال کرده و متوقف می شود.

توجه: ما java.util.Arrays را وارد کرده ایم تا آرایه بایت را به شکل قابل خواندن چاپ کنیم و ارتباطی به getBytes()‎ ندارد.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*