بکندباز

متد replaceAll()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد replaceAll()‎ آشنا می شویم.

متد replaceAll()‎ هر زیررشته ای را که با regex مطابقت دارد با متن مشخص شده جایگزین می کند.
اگر می‌خواهید زیررشته‌های حاوی این متاکاراکترها را مطابقت دهید، می‌توانید با استفاده از کاراکتر \ از این کاراکتر ها escape کنید یا از متد replace()‎ استفاده کنید.

// Program to replace the + character
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "+a-+b";

  // replace "+" with "#" using replaceAll()‎
  // need to escape "+"
  System.out.println(str1.replaceAll("\\+", "#")); // #a-#b


  // replace "+" with "#" using replace()‎
  System.out.println(str1.replace("+", "#")); // #a-#b

 }
}

همانطور که می بینید، وقتی از متد replace()‎ استفاده می کنیم، نیازی به escape متاکاراکترها نداریم. برای کسب اطلاعات بیشتر، به این آدرس مراجعه کنید: متد replace()‎


اگر نیاز دارید که فقط اولین رخداد زیررشته منطبق را جایگزین کنید، از  متد ()replaceFirst استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*