بکندباز

متد trim()‎ در جاوا

در این آموزش با استفاده از مثال هایی با متد trim()‎ آشنا می شویم.

متد trim()‎، هر گونه فضای سفید پیشرو (شروع) و انتهایی (پایان) را از رشته مشخص شده حذف می کند.
در اینجا، str1.trim()‎ عبارت زیر را بر می گرداند

"Learn  Java Programming"

به طور مشابه، str2.trim()‎ عبارت زیر را بر می گرداند

"Learn\nJava Programming"

همانطور که از مثال بالا می بینید، متد trim()‎ فقط فضای سفید پیشرو و انتهایی را حذف می کند. فضای خالی که در وسط ظاهر می شود را حذف نمی کند.


حذف تمام کاراکترهای فضای خالی

اگر نیاز دارید که تمام کاراکترهای فضای خالی را از یک رشته حذف کنید ، می توانید از متد StringplaceAll()‎ با regex مناسب استفاده کنید.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn\nJava \n\n  ";
  String result;

  // replace all whitespace characters with empty string
  result = str1.replaceAll("\\s", "");

  System.out.println(result);  // LearnJava
 }
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*