بکندباز

اخبار سایت: اضافه شدن یک نوع تمرین جدید با عنوان تمرینات الگوریتمی

اگر در بخش تمرینات فعالیت داشته باشید، می دانید که تا کنون تنها یک نوع تمرین در این بخش وجود داشته است. تمریناتی که در آن کدی از شما خواسته می شود که به یک نتیجه مشخص باید ختم شود. کاربران می توانند با استفاده از زبان مورد نظر خود آن را حل کنند. حل این تمرینات فقط به صورت کد است.

این کد ها را می توان در کامپایلر آنلاین سایت اجرا کرد و خروجی را دید اما در اکثر مواقع توضیحی درمورد الگوریتم کار داده نمی شود.

بخش جدیدی با عنوان “تمرینات الگوریتمی” به سایت اضافه شده است که هدف آن تقویت مهارت حل مسئله و پیدا کردن دید وسیع تر به هر مسئله است. در تمرینات الگوریتمی از شما خواسته می شود که برای یک مسئله کلی، راه حل هایی ارائه کنید. این مسائل با دید کلی تری نسبت به تمرینات بخش “کد نویسی” مطرح می شوند و از آن ها می توان برای حل تمرینات کد نویسی نیز استفاده کرد.

تمرینات این بخش شرایطی به شرح زیر دارند و حل ارسالی شما برای تأیید باید تمام شرایط زیر را داشته باشد:

  1. در اینجا نیازی به ارسال کد نیست. اما الگوریتم حل مسئله باید مرحله به مرحله با دلیل توضیح داده شود.
  2. حل های تکراری تأیید نمی شوند. تمام راه حل های ارسالی کاربران از همان ابتدا در سایت منتشر می شود به همین دلیل قبل از ارسال تمرین بایستی راه حل های قبلی را بررسی کنید و تلاش کنید از جنبه ای دیگر به مسئله نگاه کرده و راه حل متفاوتی را ارائه دهید.
  3. با اینکه راه حل ها بلافاصله منتشر می شوند اما برای تأیید یا رد بررسی خواهند شد. در صورتی که تأیید شود امتیاز آن را کسب خواهید کرد و در غیر این صورت از لیست راه حل ها حذف خواهد شد.

مشاهده لیست تمرینات

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*