بکندباز

چگونه عناصر جدید را به یک آرایه numpy اضافه کنیم؟

برای اضافه کردن عناصر به یک آرایه numpy، می‌توانید از تابع numpy.append()‎ استفاده کنید. این تابع یک آرایه جدید با اضافه کردن عناصر جدید به آرایه قبلی ایجاد می‌کند. می‌توانید این تابع را با دو آرگومان صدا بزنید، یکی آرایه قبلی و دیگری عناصر جدیدی که می‌خواهید به آن اضافه شوند.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهید یک عدد ۵ به آرایه my_array که قبلاً تعریف شده است، اضافه کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([1, 2, 3, 4])
new_element = 5

my_new_array = np.append(my_array, new_element)
print(my_new_array)  # [1 2 3 4 5]

همچنین می‌توانید یک آرایه جدید را با چند مقدار جدید ایجاد کرده و آن را با آرایه قبلی ادغام کنید:

import numpy as np

my_array = np.array([1, 2, 3, 4])
new_elements = [5, 6, 7]

my_new_array = np.append(my_array, new_elements)
print(my_new_array)  # [1 2 3 4 5 6 7]

توجه کنید که هربار اجرای تابع append()‎، یک آرایه جدید ایجاد می‌شود و آرایه اصلی تغییر نمی‌کند. بنابراین برای تغییر آرایه اصلی، باید مقدار برگردانده شده توسط append()‎ را به آرایه اصلی اختصاص دهید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*