بکندباز

چگونه مقادیر را در لیست در پایتون جایگزین کنیم؟

در این مقاله می خواهیم ببینیم که چگونه در پایتون مقدار را در لیست جایگزین کنیم. ما می توانیم به روش های مختلفی مقادیر را در لیست جایگزین کنیم. در زیر روش هایی برای جایگزینی مقادیر در لیست آمده است.

  • استفاده از ایندکس
  • استفاده از حلقه for
  • استفاده از حلقه while
  • استفاده از تابع لامبدا

روش 1: استفاده از ایندکس

همانطور که می دانید ما می توانیم با استفاده از ایندکس به موارد لیست دسترسی پیدا کنیم. این ساده ترین روش برای جایگزینی مقادیر در لیست در پایتون است. اگر بخواهیم اولین مورد از لیست را جایگزین کنیم، می‌توانیم از ایندکس 0 استفاده کنیم. در اینجا، index نمایه‌ای از آیتمی است که می‌خواهیم جایگزین کنیم و new_value مقداری است که باید جایگزین مقدار قدیمی در لیست شود.

سینتکس:  l[index]=new_value

کد:

# Replace Values in a List using indexing

# define list
l = [ 'Hardik','Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Pant']

# replace first value
l[0] = 'Shardul'

# print list
print(l)

خروجی:

['Shardul', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Pant']

روش 2: استفاده از حلقه For

می توانیم از حلقه for برای چرخیدن روی لیست و جایگزینی مقادیر در لیست استفاده کنیم. فرض کنید می خواهیم «Hardik» و «Pant» را از لیست با «Shardul» و «Ishan» جایگزین کنیم. ابتدا با استفاده از حلقه for و شرط if مقادیر را در لیست پیدا می کنیم و سپس آن را با مقدار جدید جایگزین می کنیم. 

# Replace Values in a List using For Loop

# define list
l = ['Hardik', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Pant']

for i in range(len(l)):

	# replace hardik with shardul
	if l[i] == 'Hardik':
		l[i] = 'Shardul'

	# replace pant with ishan
	if l[i] == 'Pant':
		l[i] = 'Ishan'

# print list
print(l)

خروجی:

['Shardul', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Ishan']

روش 3: استفاده از حلقه while

همچنین می توانیم از حلقه while برای جایگزینی مقادیر در لیست استفاده کنیم. حلقه while همان کار حلقه for را انجام می دهد. در حلقه while ابتدا یک متغیر با مقدار 0 تعریف می کنیم که ایندکس عناصر ما را مشخص می کند و در طول حلقه یکی یکی اضافه می شود. سپس مقادیر عناصر لیست را بررسی می کنیم. اگر مقدار با مقداری که می‌خواهیم جایگزین کنیم مطابقت دارد، آن را با مقدار جدید جایگزین می‌کنیم.

# Replace Values in a List using While Loop

# define list
l = ['Hardik', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Pant']

i = 0
while i < len(l):

	# replace hardik with shardul
	if l[i] == 'Hardik':
		l[i] = 'Shardul'

	# replace pant with ishan
	if l[i] == 'Pant':
		l[i] = 'Ishan'

	i += 1

# print list
print(l)

خروجی:

['Shardul', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Ishan']

روش 4: استفاده از تابع لامبدا

در این روش از تابع لامبدا و map برای جایگزینی مقدار موجود در لیست استفاده می کنیم. map()‎ یک تابع داخلی در پایتون برای تکرار بر روی یک لیست بدون استفاده از دستور حلقه است. لامبدا یک تابع ناشناس در پایتون است که شامل یک عبارت تک خطی است. در اینجا ما یک عبارت را به عنوان شرط جایگزینی مقدار داده ایم. در این مثال در تابع لامبدا، “Pant” را با “Ishan” جایگزین می کنیم. سپس با استفاده از تابع list()‎ شیء map را به لیست تبدیل می کنیم.

سینتکس: l=list(map(lambda x: x.replace('old_value','new_value'),l))

# Replace Values in a List using Lambda Function

# define list
l = ['Hardik', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Pant']

# replace Pant with Ishan
l = list(map(lambda x: x.replace('Pant', 'Ishan'), l))

# print list
print(l)

خروجی:

['Hardik', 'Rohit', 'Rahul', 'Virat', 'Ishan']
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*