بکندباز

کد regex: استخراج تمام تصاویر از یک کد html

آدرس تصویر درون ویژگی src از تگ img قرار می گیرد. پس از کد زیر برای اینکار استفاده می کنیم.

 src="([^\"]+)"
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*