بکندباز

کد regex: استخراج تمام URL های درون یک کد html

url های درون یک کد html درون تگ های a و درون ویژگی href این تگ ها قرار می گیرد.

یعنی تمام متن هایی که بین دو علامت ” بعد از کلمه href قرار می گیرند باید استخراج شوند:

href="([^\"]*)"

 

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*