بکندباز

کد regex: اعتبار سنجی ایمیل

ایمیل از دو بخش تقسیم می شود. نام شخصی ایمیل و دامنه ایمیل که با یک علامت @ از هم جدا می شوند. در نتیجه به عنوان اولین قانون باید حتماً و فقط یک علامت @ داشته باشد که بین نام شخصی و دامنه قرار بگیرد.

قوانین نام شخصی:

  1. نمی تواند خالی باشد
  2. می تواند شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی باشد
  3. می تواند شامل اعداد باشد
  4. می تواند شامل کاراکتر های ! # $ % & ‘ * + – / = ? ^ _ ` { | } ~ باشد

قوانین دامنه:

  1. نمی تواند خالی باشد
  2. می تواند شامل حروف انگلیسی و اعداد باشد
  3. حداقل یک علامت نقطه دارد که عبارت بعد از آن پسوند دامنه را مشخص می کند
  4. می تواند دو نقطه داشته باشد
  5. نقطه نباید اولین یا آخرین کاراکتر دامنه باشد

 

^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9]+)+$
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*