بکندباز

چطور به تگ input فایل استایل دلخواه بدهیم؟

برای ساخت استایل مناسب برای تگ input از نوع فایل، کافیست:

  1. یک تگ label با استایل دلخواه خود ساخته و تگ input را بعد از آن یا در میان تگ label قرار دهید.
  2. به تگ input استایل display: none بدهید
  3. مقدار ویژگی for در label و id در input با هم برابر باشند. مانند مثال زیر:
<label for="upload_file" class="btn btn-success" >
    <span>آپلود فایل</span>
</label> 
<input type="file" id="upload_file" style="display:none">

یا

<label for="upload_file" class="btn btn-success" >
    <input type="file" id="upload_file" style="display:none">
    <span>آپلود فایل</span>
</label> 

نتیجه کار:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*