بکندباز

تابع ‎sqrt()‎‎ در ‎C++‎

Returns the square root of x.

/* sqrt example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* sqrt */

int main ()
{
double param, result;
param = 1024.0;
result = sqrt (param);
printf ("sqrt(%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
Value whose square root is computed.
If the argument is negative, a domain error occurs.

مقدار خروجی

Square root of x.
If x is negative, a domain error occurs:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*