C++

تفاوت آرایه و لیست در c++ و نحوه چاپ عناصر هر کدام

در C ++، آرایه‌ها و لیست‌ها دو نوع داده‌ساختاری مختلف هستند. آرایه‌ها، داده‌ساختاری هستند که در آن داده‌ها به صورت متوالی در حافظه قرار می‌گیرند و به آن‌ها با استفاده از شاخص یا اندیس دسترسی داریم. در آرایه‌ها، اندازه ثابت […]

تابع ‎isunordered()‎‎ در ‎C++‎

C++ یک زبان برنامه‌نویسی چند منظوره است که از آن برای توسعه انواع مختلف برنامه‌ها استفاده می‌شود. C++ دارای یک مجموعه گسترده از توابع و کتابخانه‌ها برای پردازش اعداد معین و انجام محاسبات عددی متنوع است. یکی از توابع مهم […]

تابع ‎islessequal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتر یا مساوی y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<=y  چنین […]

تابع ‎isless()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x کوچکتراز y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x<y  چنین هشداری را […]

تابع ‎isgreaterequal()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x بزرگتر یا مساوی y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x=>y  چنین […]

تابع ‎isgreater()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x بزرگتر از y است یا خیر اگر یک یا هر دو آرگومان NaN باشد، تابع false را برمی‌گرداند، اما هیچ هشدار FE_INVALID صادر نمی‌شود (توجه داشته باشید که ممکن است عبارت x>y  چنین هشداری را […]

تابع abs()‎ در C++: مفهوم، کاربرد و نحوه استفاده

تابع abs() یکی از توابع مهم و کاربردی در زبان برنامه‌نویسی C++ است که برای محاسبه مقدار مطلق (مقدار مثبت) یک عدد صحیح (integer) یا عدد اعشار (floating-point) به کار می‌رود. در این مقاله، ما تابع abs() را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم […]

تابع ‎abs()‎‎ در ‎C++‎

قدر مطلق(abs) x را بر می گرداند: |x|این سرآیندهای ساده abs مختص ++c هستند. در زبان C، قدر مطلق (abs) در <stdlib.h> اعلان می شود. ( و روی مقادیری از نوع int عمل می کنند)از 11++c به بعد، سرآیندهای دیگری […]

تابع ‎getenv()‎‎ در ‎C++‎

رشته C حاوی مقدار متغیر محیطی که نامش به عنوان آرگومان مشخص شده است را بازیابی می کند. اگر متغیر درخواست شده بخشی از لیست محیط نباشد، تابع یک اشاره گر null را برمی گرداند.اشاره گر بازگردانده شده به یک […]

ثابت ‎RAND_MAX‎ در ‎C++‎

این ماکرو می توان تا یک عدد صحیح افزایش یابد که مقدارش برابر ماکزیمم مقدار بازگردانده شده توسط تابع rand است. این مقدار وابسته به کتابخانه است، اما تضمین شده  که در پیاده سازی هر کتابخانه استاندارد حداقل 32767  باشد. […]

ثابت ‎NULL‎ در ‎C++‎

این ثابت ماکرو به یک ثابت اشاره گر null بسط داده می شود. یک ثابت اشاره گر null را می توان به هر نوع اشاره گری (یا نوع اشاره گر به عضو) تبدیل کرد که یک مقدار اشاره گر null […]

ثابت ‎MB_CUR_MAX‎ در ‎C++‎

این ماکرو به یک عبارت صحیح مثبت از نوعsize_t گسترش می یابد، که مقدار آن ماکزیمم تعداد بایت ها در یک کاراکتر چند بایتی با محل جاری است. (دستهLC_CTYPE)مقدار آن هیچگاه بیشترMB_LEN_MAX از نیست.  اگر سوالی در رابطه با این […]