بکندباز

رسم گل در پایتون

برای رسم گل در پایتون، می‌توان از کتابخانه‌های مختلفی مانند matplotlib و turtle استفاده کرد. در ادامه، یک مثال از رسم گل با استفاده از کتابخانه matplotlib را می‌بینید:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# تعریف تابعی برای رسم گل
def plot_flower()‎:
  # تعریف زاویه‌ها
  theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)

  # تعریف شعاع‌ها
  r = np.sqrt(theta)

  # تبدیل به مختصات قطبی
  x = r*np.cos(theta)
  y = r*np.sin(theta)

  # رسم گل
  plt.plot(x, y)
  plt.show()‎

# فراخوانی تابع برای رسم گل
plot_flower()‎

این کد یک نمودار گل را با استفاده از توابع ریاضی matplotlib رسم می‌کند. با اجرای کد، یک پنجره با نمودار گل باز خواهید داشت.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*