بکندباز

دستور git commit

دستور git commit برای ثبت تغییراتی که در مخزن Git انجام داده‌ایم استفاده می‌شود. این دستور به صورت زیر است:

git commit -m "commit message"

در این دستور، "commit message" باید یک پیام کوتاه و توضیحی درباره تغییراتی باشد که در این commit انجام شده است. این پیام برای توضیح و شرح تغییرات به دیگران که با مخزن کار می‌کنند، استفاده می‌شود.

بعد از اجرای این دستور، تغییراتی که در مخزن انجام داده‌ایم به صورت دائمی ثبت می‌شوند و یک شناسه یکتا برای این commit ایجاد می‌شود. این شناسه برای استفاده در دستوراتی مانند git checkout و git revert استفاده می‌شود.

همچنین، می‌توان از پارامترهای دیگری مانند -a و -m در این دستور استفاده کرد. پارامتر -a به معنی این است که تمام فایل‌هایی که تغییر کرده‌اند به صورت خودکار به commit اضافه می‌شوند. پارامتر -m هم برای تعیین پیام commit استفاده می‌شود.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*