بکندباز

پیدا کردن کاراکتر های مشترک بین دو رشته در پایتون

برای یافتن کاراکترهای مشترک بین دو رشته:

 1. از تابع set() برای تبدیل رشته اول به یک set استفاده کنید.
 2. از متد intersection() برای بدست آوردن کاراکترهای مشترک استفاده کنید.
string1 = 'abcd'
string2 = 'abzx'


common_characters = set(string1).intersection(string2)
print(common_characters) # 👉️ {'a','b'}

تابع set() یک آرگومان اختیاری تکرارپذیر می گیرد و یک شیء set جدید را با عناصری که از iterable گرفته، برمی گرداند. اشیاء set مجموعه ای نامرتب از عناصر منحصر به فرد را ذخیره می کنند و متد intersection عناصر مشترک بین یک set و هر مجموعه دیگر را برمی گرداند.

در صورت نیاز به بدست آوردن تعداد عناصر مشترک بین دو رشته می توانید از تابع len() استفاده کنید.

از طرف دیگر، می توانید از list comprehension استفاده کنید.

یافتن کاراکترهای مشترک بین دو رشته با استفاده از list comprehension

برای پیدا کردن کاراکترهای مشترک بین دو رشته:

 1. از list comprehension برای تکرار روی رشته اول استفاده کنید.
 2. بررسی کنید که آیا هر کاراکتر از رشته اول در رشته دوم وجود دارد یا خیر.
 3. در صورت نیاز به بدست آوردن تعداد عناصر مشترک بین دو رشته می توانید از تابع len() استفاده کنید.
string1 = 'abcd'
string2 = 'abzx'

common_characters = [
  char for char in string1
  if char in string2
]

print(common_characters) # 👉️ ['a','b']

print(len(common_characters)) # 👉️ 2

از طرف دیگر، می توانید از یک حلقه for ساده نیز استفاده کنید.

یافتن کاراکترهای مشترک بین دو رشته با استفاده از حلقه for

برای پیدا کردن کاراکترهای مشترک بین دو رشته:

 1. از یک حلقه for برای تکرار روی رشته اول استفاده کنید.
 2. بررسی کنید که آیا هر کاراکتر از رشته اول در رشته دوم وجود دارد یا خیر.
 3. در صورت وجود، با استفاده از متد append آن را به لیست مشترک ها اضافه کنید
string1 = 'abcd'
string2 = 'abzx'

common_characters = []

for char in string1:
  if char in string2:
    common_characters.append(char)

print(common_characters) # 👉️ ['a', 'b']

 

برچسب‌ها:
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*