بکندباز

تابع ‎exp()‎‎ در ‎C++‎

محاسبه مقدار e به توان x  = یعنی x: ex.

/* exp example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* exp */

int main ()
{
double param, result;
param = 5.0;
result = exp (param);
printf ("The exponential value of %f is %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار توان.

مقدار خروجی

e به توان x.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*