بکندباز

پیدا کردن مقادیر مشترک بین دو لیست در پایتون

برای پیدا کردن مقادیر مشترک بین دو لیست از دستورات زیر استفاده میکنیم:

list1 = [1,2,3,4,5,6]
list2 = [3, 5, 7, 9]
common = list(set(list1).intersection(list2))
#[3,5]

در set ها متدی وجود دارد به نام intersection که آیتم های مشترک بین set اصلی و مجموعه ی ورودی اش را به ما می دهد. به همین دلیل لیست اول را به set تبدیل کرده و با متد intersection  مشترک ها را پیدا می کنیم. و سپس دوباره آن را به لیست تبدیل می کنیم.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    مهدی پاسخ

    بابا بنازم....