بکندباز

برنامه Hello world به زبان های مختلف

در زیر نمونه‌هایی از برنامه “Hello World” به زبان‌های مختلف آمده است:

به زبان پایتون:

print("Hello, World!")

به زبان جاوا:

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hello, World!");
  }
}

به زبان جاوااسکریپت:

console.log("Hello, World!");

به زبان سی:

#include

int main()‎ {
  printf("Hello, World!");
  return 0;
}

به زبان سی شارپ:

using System;

class HelloWorld {
  static void Main(string[] args) {
   Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}

به زبان Perl:

print "Hello, World!\n";

به زبان PHP:

<?php 
echo "Hello, World!";
?>

به زبان روبی:

puts "Hello, World!"

به زبان Go:

package main

import "fmt"

func main()‎ {
  fmt.Println("Hello, World!")
}
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*