بکندباز

حذف n کاراکتر از ابتدای همه اعضای لیست در پایتون

حذف n کاراکتر از ابتدای لیست در پایتون

گاهی به موقعیتی بر می خوریم که نیاز است n کاراکتر از ابتدای همه عناصر یک لیست حذف کنیم. ممکن است قبلاً اشتباهاً مقداری را به ابتدای هر  عضو کرده باشیم که اکنون نیازی به آنها نباشد. مثلاً فرض کنید لیست زیر را قبلاً ساخته و به شکل زیر در دیتابیس ذخیره کرده ایم. لیست زیر نام اعضای یک وب سایت است که شناسه چهار رقمی آنها را نیز به ابتدای لیست اضافه کرده ایم:

['4533-ali', '8642-maryam', '1298-mohammad', '3287-mahsa']

اکنون پس از استخراج لیست از دیتابیس، می خواهیم 4 رقم اول به همراه علامت خط فاصله از ابتدای لیست حذف شود. برای اینکار می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم:

روش اول: استفاده از list comprehension و تکه کردن رشته ها:

# لیست اولیه
mylist = ['4533-ali', '8642-maryam', '1298-mohammad', '3287-mahsa']
  
# تعداد کارکتری که می خواهیم جدا شود 
n = 5
  
res = [elem[n :] for elem in mylist ]

print(res)

 

روش دوم: استفاده از تابع ‎map()‎ و لامبدا:

# لیست اولیه
mylist = ['4533-ali', '8642-maryam', '1298-mohammad', '3287-mahsa']
  
# تعداد کارکتری که می خواهیم جدا شود 
n = 5
  
res = list(map(lambda i: i[n :], mylist))

print(res)
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*