بکندباز

تفاوت متد lower با متد casefold در پایتون

متد casefold()‎ مشابه متد lower()‎ است اما وسیع‌تر است. این بدان معناست که متد casefold()‎ نسبت به متد lower()‎ کاراکترهای بیشتری را به حروف کوچک تبدیل می کند.

به عنوان مثال، حرف آلمانی ß از قبل کوچک است، بنابراین، متد lower()‎ تبدیل را انجام نمی دهد.

اما متد casefold()‎ حرف ß را به کاراکتر معادل خود یعنی ss تبدیل می کند.

text = 'groß'

# convert text to lowercase using casefold()‎
print('Using casefold()‎:', text.casefold()‎) 

# convert text to lowercase using lower()‎
print('Using lower()‎:', text.lower()‎)

خروجی

Using casefold()‎: gross
Using lower()‎: groß

چه زمانی از کدام یک استفاده کنیم؟

توصیه ما این است که:

آیا می خواهید یک رشته را به حروف کوچک تبدیل کنید؟ از lower()‎ استفاده کنید.
آیا می‌خواهید مقایسه غیرحساس به حروف بزرگ و کوچک بین دو رشته انجام دهید؟ از casefold()‎ استفاده کنید.

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*