بکندباز

تابع ‎cbrt()‎‎ در ‎C++‎

مکعب (ریشه سوم) x را محاسبه می کند.

/* cbrt example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* cbrt */

int main ()
{
double param, result;
param = 27.0;
result = cbrt (param);
printf ("cbrt (%f) = %fn", param, result);
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقداری که می خواهیم مکعب آن را محاسبه کنیم.

مقدار خروجی

مکعب x


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*