بکندباز

تابع ‎erf()‎‎ در ‎C++‎

مقدار تابع خطا را برای x بر می گرداند.
/* erf example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* erf */

int main ()
{
double param, result;
param = 1.0;
result = erf (param);
printf ("erf (%f) = %fn", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
پارامتر تابع خطا

مقدار خروجی

مقدار تابع خطا برای x


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*