بکندباز

تابع ‎expm1()‎‎ در ‎C++‎

e به توان x-1 را بر می گرداند: ex-1
برای مواقعی که x کوچک است، ممکن است expm1  دقیق تر از exp(x)-1 باشد.

/* expm1 example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* expm1 */

int main ()
{
double param, result;
param = 1.0;
result = expm1 (param);
printf ("expm1 (%f) = %f.n", param, result );
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
مقدار توان

مقدار خروجی

e که به توان x منهای یک رسیده است.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*