بکندباز

تابع ‎fmax()‎‎ در ‎C++‎

آرگومان بزرگتر را از بین x و y بر می گرداند. (یا x یا y)
اگر یکی از آرگومان ها NaN باشد، آرگومان دیگر برگردانده می شود.

/* fmax example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* fmax */

int main ()
{
printf ("fmax (100.0, 1.0) = %fn", fmax(100.0,1.0));
printf ("fmax (-100.0, 1.0) = %fn", fmax(-100.0,1.0));
printf ("fmax (-100.0, -1.0) = %fn", fmax(-100.0,-1.0));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیری که می خواهیم تابع از بین آن ها ماکزیمم را انتخاب کند.

مقدار خروجی

مقدار عددی ماکزیمم آرگومان ها


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*