بکندباز

تابع ‎isfinite()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که آیا x مقدار بینهایت است یا خیر.

هر مقدار ممیز شناوری که نه بینهایت و نه NaN ( یک عدد نباشد) باشد متناهی محسوب می شود.

/* isfinite example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* isfinite, sqrt */

int main()‎
{
printf ("isfinite(0.0): %dn",isfinite(0.0));
printf ("isfinite(1.0/0.0): %dn",isfinite(1.0/0.0));
printf ("isfinite(-1.0/0.0): %dn",isfinite(-1.0/0.0));
printf ("isfinite(sqrt(-1.0)): %dn",isfinite(sqrt(-1.0)));
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x
یک عدد ممیز شناور

مقدار خروجی

اگر X بینهایت باشد (شرط درست است) مقدار غیر صفر و در غیر اینصورت (شرط نادرست است) صفر را بر می گرداند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*