بکندباز

تابع ‎islessgreater()‎‎ در ‎C++‎

مشخص می کند که x کوچکتر یا بزرگتر از y است یا نه.اگر یک یا هر دو آرگومان برابر NaN باشند تابع مقدار false را بر می گرداند ولی  هیچگونه ارور FE_INVALID را گزارش نمی دهد. (توجه داشته باشید که عبارت x<y||x>y ممکن است باعث ایجاد این ارور شود)

/* islessgreater example */
#include <stdio.h>/* printf */
#include <math.h>/* islessgreater, log */

int main ()
{
double result;
result = log (10.0);
if (islessgreater(result,0.0))
printf ("log(10.0) is not zero");
else
printf ("log(10.0) is zero");
return 0;
}

پارامتر های ورودی

x, y
مقادیری که می خواهیم با هم مقایسه شوند.

مقدار خروجی

اگر x کوچکتر یا بزرگتر از y باشد (شرط درست است) همان عبارت (x)<(y)||(x)>(y) و در غیر اینصورت (شرط نادرست است) مقدار صفر را نشان می دهد.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*