بکندباز

ثابت ‎NULL‎ در ‎C++‎

این ثابت ماکرو به یک ثابت اشاره گر null بسط داده می شود.

یک ثابت اشاره گر null را می توان به هر نوع اشاره گری (یا نوع اشاره گر به عضو) تبدیل کرد که یک مقدار اشاره گر null را به دست می آورد. این یک مقدار خاص است که نشان می دهد اشاره گر به هیچ شیئی اشاره نمی کند.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*